Föder upp Magyar agar

Föder upp i liten skala, tar mest en kull när jag behöver en ny för mitt fortsatta avelsarbete. 

Tävlar och ställer ut hundarna så mycket jag kan och hinner med.