Föder upp hundar och katter av raserna 

Magyar Agar, Kurilean Bobtail och Siames.

Föder upp i liten skala, tar mest en kull när jag behöver en ny för mitt fortsatta avelsarbete. 

Tävlar och ställer ut hundar och katter så mycket jag kan och hinner med.